Реклама на сайте bilesinbi.kg

- это молодежный образовательный проект. Мы отвечаем на вопросы аудитории, привлекая экспертов из разных сфер, а также публикуем собственные образовательные статьи по темам, чтобы полученные нашими читателями знания и навыки помогли бы им стать здоровыми, разносторонними, конкурентоспособными на рынке труда.

Аудитория сайта на 1 ноября 2018 года – более 50 уникальных пользователей. Bilesinbi.kg присутствует в социальных сетях Instagram, Facebook, Odnoklassniki, YouTube

Что мы предлагаем?

Видеореклама

 • Прероллы – 7000 сомов в месяц (3 ротации)
 • Видеоролик, смонтированный с редакционным видео – 5000 сомов за 10 видео.
 • Баннер в видео (1/5 экрана внизу) – 5000 сомов за 10 видео.
 • Прямой эфир в Instagram с экспертом – 7000 сомов/эфир.

Ведение рубрики

 1. Пакет «Премиум» – 30 000 сомов в месяц

  • Разработка образовательных видео с участием спонсора рубрики – 2 шт./ в месяц
  • 1 прямая трансляция с представителем компании
  • 12 брендированных постов в Instagram и Facebook
  • Баннер на сайте
  • 4 статьи
 2. Пакет «Стандарт» – 25 000 сомов в месяц

  • 20 брендированных постов в Instagram и Facebook
  • Баннер на сайте
  • 3 статьи в разделе «Статьи»
  • Размещение 8 постов на сайте в разделе с вопросами и ответами
  • 4 видео, в том числе прямые трансляции – 1 час
 3. Пакет «Эконом» - 15 000 сомов в месяц

  • 10 брендированных постов в Instagram и Facebook
  • 2 видео, в том числе прямые трансляции
  • 3 статьи на сайте.

Баннерная реклама

 • Баннер 1 (не более 3 баннеров в ротации) – 10 000 сомов в месяц.
 • Баннер 1 (не более 3 баннеров в ротации) – 10 000 сомов в месяц.

Посты в социальных сетях

 1. Instagram – 500 сомов/пост
 2. Instagram + Facebook – 600 сомов/пост

Политическая реклама

Пишите нам

E-mail: maslovadina@gmail.com
Телефон, WhatsApp, Telegram: +996 555 004608, +996 704 004 608
Рабочий телефон: 0312 620760

 • Мы можем подготовить для вас индивидуальные предложения
 • Возможен микс разных услуг
 • Скидки при размещении от 3 и более месяцев
 • Все цены указаны с учетом налогов

bilesinbi.kg сайтында жарнама

- бул жаштарга билим берүүчү долбоор. Биз аудиториянын суроолоруна ар башка тармактардагы адистерден жооп алып беребиз. Андан тышкары түркүн темаларга билим берүүчү макалаларды жарыялап, биздин окурмандар алган билим жана жөндөмдөр алардын ден соолугун бекемдеп, ар тараптуу өнүгүүсүнө, эмгек рыногундагы атаандаштыкка туруктуу болуусуна жардамдашабыз.

2018-жылдын 1-ноябрына карата сайттын аудиториясы – 50 дөн ашык уникалдуу колдонуучу. Bilesinbi.kg Instagram, Facebook, Odnoklassniki, YouTube социалдык тармактарында бар

Биз эмнени сунуштайбыз?

Видео жарнама

 • Прероллдор – 7000 сом айына (3 ротация)
 • Редакциялык видео менен монтаждалган видеоролик – 5000 сом 10 видео.
 • Видеодогу баннер (экрандын 1/5 бөлүгү ылдый жагында) – 5000 сом 10 видео.
 • Instagramда эксперт менен түз эфир – 7000 сом/эфир.

Рубриканын демөөрчүсү

 1. Видеосу бар рубрикага демөөрчү болуу – 40 000 сом айына

  • Рубриканын демөөрчүсүнүн катышуусу менен билим берүүчү видеолорду иштеп чыгуу – 4 видео/айына
  • Компаниянын өкүлдөрү менен 2 түз эфир
  • Instagram жана Facebook 12 брендделген пост
  • Сайтка баннер жайгаштыруу
  • Суроо-жооп бөлүмүнө 5 пост жайгаштыруу
  • Сайттын “Макалалар” бөлүмүнө макала жайгаштыруу
 2. "Стандарт" рубрикасына демөөрчү болуу – 30 000 сом айына

  • Instagram жана Facebook 20 брендделген пост
  • Сайтка баннер жайгаштыруу
  • Сайттын "Макалалар" бөлүмүнө макала жайгаштыруу
  • Суроо-жооп бөлүмүнө 8 пост жайгаштыруу
  • Компаниянын өкүлдөрү менен 2 түз эфир – 1 саат
 3. "Эконом" рубрикасына демөөрчү болуу - 20 000 сом айына

  • Instagram жана Facebook 20 брендделген пост
  • Сайтка баннер жайгаштыруу
  • Суроо-жооп бөлүмүнө 5 пост жайгаштыруу
  • Компаниянын өкүлү менен түз эфир

Баннер жарнамасы

 • Баннер 1 (ротацияда 3төн ашык эмес баннер) – 12 000 сом айына.
 • Баннер 2 (ротацияда 3төн ашык эмес баннер) – 10 000 сом айына.

Социалдык тармактардагы посттор

 1. Instagram – 500 сом/пост
 2. Instagram + Facebook - 600 сом/пост
  • Биз сиз үчүн индивидуалдуу сунуш даярдай алабыз
  • Бир нече кызматтардын аралашмасын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар
  • 3 айдан көбүрөөк мөөнөткө жайгаштырууда арзандатуулар каралган
  • Бардык баалар салыктарды эске алуу менен берилген

Бизге жазыңыз

E-mail: maslovadina@gmail.com
Телефон, WhatsApp, Telegram: +996 555 004608, +996 704 004 608
Жумуш телефону: 0312 620760