Кыргызстандагы жаштар жана өспүрүмдөр үчүн ден соолукка байланыштуу суроолор

Ден соолук - Бет 40

Кыргызстандагы өспүрүмдөр менен жаштарга жардам
Суроо берүү